Gestalt to humanistyczna szkoła pomocy psychoterapeutycznej. Jej istotą jest poszerzanie świadomości. Pozwala to doświadczyć, co dzieje się w naszym ciele, w naszych emocjach, otoczeniu, co odbierają nasze zmysły. Dzięki temu możemy zobaczyć, co jest przyczyną naszych aktualnych problemów. Ich uświadomienie umożliwia podjęcie skutecznych działań zmierzających do przywrócenia równowagi.

Im bardziej człowiek jest świadomy, tym bardziej jest wolny, może doświadczać swojej siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Gestalt uczy czuć się dobrze we własnym ciele, ze swoimi potrzebami, pragnieniami i ich wyrażaniem. Pozwala odkryć siebie, swoje możliwości, jak świadomie sięgać po to, co istotne.

Terapia Gestalt koncentruje się na teraźniejszości „tu i teraz”, bo tak naprawdę przeszłość i przyszłość odczuwamy w teraźniejszości. Wiele problemów emocjonalnych jest wynikiem doświadczeń z przeszłości- „niedomkniętych (niedokończonych) sytuacji”, które wiążą naszą energię.

Gestalt kładzie duży nacisk na prawo do odmienności każdego człowieka. To ja nadaje sens każdemu aktowi mojego życia, a jeśli pragnę się zmieniać, to pozostaję sobą inaczej, a nie kimś innym niż ja sam” Arnold Beisser.

Nazwa „Gestalt” pochodzi z języka niemieckiego i oznacza „zorganizowaną całość” lub według innych tłumaczeń po prostu „postać”. Początki właściwej psychoterapii gestalt datuje się na działalność jej pionierów – Laury i Fredericka Perls (po prawej stronie na portrecie Otto Dix) oraz Paula Goodmana. Łącząc wiele różnych koncepcji psychologicznych (psychoanaliza, psychologia gestalt), filozoficznych (fenomenologia, egzystencjalizm), duchowych (zen, joga) i artystycznych stworzyli jedną z najbardziej znanych konwencji psychoterapii – Gestalt.

Interesujące linki:

– o psychoterapii ogólnie
http://online.synapsis.pl/ABC-psychoterapii/

– o metodzie Gestalt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia_Gestalt

– po angielsku

http://www.gestalttherapy.org/wp-content/uploads/2014/09/intro_to_gestalt_therapy_2_2011.pdf