Psychoterapia grupowa

Pomoc Psychologiczna

Weekendowa grupa terapeutyczna

Grupowa weekendowa jest adresowana zarówno dla ludzi, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z psychoterapią, jak i również dla tych, którzy byli lub są aktualnie w terapii, jako szansa na pogłębienie procesu terapeutycznego. Taka forma terapii jest szczególnie polecana między innymi dorosłym dzieciom alkoholików.

Terapia grupowa kładzie nacisk na poprawę sposobów funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi. Środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów między sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać schematy komunikowania się, postawy i przekonania. Każdy tzw. problem indywidualny lub osobisty ma zawsze podłoże w jakiejś relacji. Terapia grupowa pozwala na cykliczny dialog pomiędzy doświadczeniem w relacji tu i teraz oraz z przeszłości. Pozwala nauczyć się rozpoznawać i zaspokajać swoje potrzeby z uważnością na siebie i innych, doświadczyć swojej indywidualności i niepowtarzalności na tle grupy, odkryć swoje nowe, twórcze sposoby funkcjonowania w świecie.

Do grupy zaproszone są osoby z różnymi potrzebami. Przed grupą uczestnicy będą zaproszeni na kilka wstępnych spoktań indywidualnych z terapeutą.

Grupa weekendowa jest grupą bezterminową. Uczestnicy zapraszani są co najmniej na 6 miesięcy.

Częstotliwość i cena

Grupa odbywa się  przez jeden dzień w miesiącu zwykle w sobotę lub niedzielę (od 10.00 do 17.45) przez kolejnych sześć miesięcy. Cena grupy to £480 (płatne w pięciu ratach).

Do powyższej opłaty należy doliczyć cenę 2-3 wstępnych spotkań według obecnej stawki za terapię indywidualną. Stawka ta jest negocjowalna w przypadku bardzo niskich dochodów.

Kolejny nabór:

  • marzec/kwiecień/maj 2014, aby rozpocząć grupę od 13 czerwca 2014.

Daty spotkań kolejnej edycji (mogą ulec zmianie):

  • Sobota 13.06.2015
  • Sobota 27.06.2015
  • Sobota 18.07.2015
  • Sobota 05.09.2015
  • Sobota 03.10.2015
  • Niedziela 08.11.2015

Prowadzenie

Adam Kincel – certyfikowany psychoterapeuta United Kingdom Council for Psychotherapy

Miejsce spotkań

6a Bessborough Place, London, SW1V 3SG.

Tutaj ściągniesz ulotkę o grupie (PDF).

Opis przykładowej grupy można znaleźć w moim artykule opublikowanym na łamach Tygodnika Panorama.