Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób:

  • practice(2 of 20)doświadczających trudności emocjonalnych, którym nie potrafią podołać,
  • przeżywających życiowe kryzysy, załamania,
  • cierpiących na dolegliwości psychosomatyczne,
  • przeżywających trudności wychowawcze,
  • doświadczających różnego rodzaju problemów egzystencjalnych, – cierpiących na depresję lub inne problemy psychiczne,
  • posiadajaych problemy w relacjach z innymi ludźmi lub w nawiązywaniu relacji,
  • chcących nauczyć się radzenia sobie ze złością,
  • także dla tych, którzy nie szukają pomocy terapeutycznej, jako metoda wewnętrznego rozwoju i samopoznania.


Cena

Indywidualna terapia zwykle odbywa się raz w tygodniu, w ten sam dzień tygodnia o tej samej porze i trwa 50 minut.

Cena za jedno spotkanie (50 minut) to £95.

Więcej o psychoterapii

Terapia może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy.

Krótkoterminowa terapia trwa od 6 do 12 spotkań i zwykle opiera się na pracy nad konkretnym problemem.

Długoterminowa terapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. W czasie długoterminowej terapii klient ma możliwość zapoznania się z tym, jak jego trudności wpływają na różne obszary jego życia oraz zbudowania głębszej relacji z terapeutą. W mojej pracy kładę nacisk zarówno na doświadczenia klienta spoza gabinetu, jak i na to co dzieje się w relacji pomiędzy klientem a terapeutą.

Poufność spotkań

Dla mnie, jako terapeuty, jest to również ważne, aby w czasie pierwszych sesji uzgodnić zasady terapii. Jedną z najważniejszych zasad jest zasada poufności, dlatego treść wszystkich spotkań ma charakter poufny, poza trzema wyjątkami:

(a)    Moją pracę superwizuję u zaufanych superwizorów, którzy są również objęci zasadą poufności;

(b)   Jeśli istnieje poważne zagrożenie dla mojego klienta lub kogokolwiek innego zastrzegam sobie prawo złamania zasady poufności. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji będę próbował porozmawiać o tym wcześniej z klientem i poinformować jego/ją o tym jakich dokładnie informacji udzieliłem.

(c)    Mogę zostać zmuszony przez sąd brytyjski do złożenia zeznań lub udostępnienia notatek.

Dodatkowe zasady dotyczą odwoływania sesji oraz uzgadniania wakacji i szerzej będę o nich rozmawiał w czasie pierwszych spotkań.